แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 16oz 500ml

แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 20oz-90 (600ml)

แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 22oz 700ml

แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 22oz-90 (700ml)

แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 28oz 800ml

แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 32oz 1000ml

แก้วพลาสติก PP และ PET

แก้วพลาสติก PP 900ml